Πολιτική Απορρήτου


Ενημερώσου για την Πολιτική Απορρήτου
που διέπει την ιστοσελίδα μας.

 

 

* Η πολιτική απορρήτου ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την έναρξη λειτουργίας μας.

 

Η NO WASTE GREECE σέβεται τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου www.nowaste.gr. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, εμπιστεύεστε σε εμάς τα στοιχεία σας και εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας γνωστοποιείτε.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η NO WASTE GREECE συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της.

Όσοι υπόκεινται στην παρούσα πολιτική αναφέρονται ως «χρήστες» για τους σκοπούς της παρούσας. Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλους τους χρήστες του ιστοτόπου www.nowaste.gr και συγκεκριμένα για:

Αγοραστές: χρήστες που αναζητούν και αγοράζουν προϊόντα

Πωλητές: χρήστες που πωλούν προϊόντα τους

Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτική προστασίας κάθε ιστοτόπου.

Οι πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων τα οποία εσείς παρέχετε ή τα οποία συλλέγονται από την NO WASTE GREECE είναι:

ΙΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
17124 Νέα Σμύρνη,
Αθήνα, Ελλάδα

Ερωτήσεις, σχόλια και καταγγελίες για τις πρακτικές της NO WASTE GREECE που αφορούν τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται στο privacy@nowaste.gr.

Από τις 25 Μαΐου 2018, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διέπεται από τον κανονισμό EU General Data Protection Regulation ('GDPR'). Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών και τις υποχρεώσεις της NO WASTE GREECE βάσει αυτού του κανονισμού.

1. Δικαιώματα χρηστών

Εάν είστε χρήστης της NO WASTE GREECE, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τον χειρισμό των προσωπικών πληροφοριών σας από την NO WASTE GREECE. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ανατρέξτε παρακάτω ή υποβάλετε το αίτημά σας στο privacy@nowaste.gr.

i) Επεξήγηση και αντίγραφα των δεδομένων σας

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επεξήγηση των πληροφοριών που διαθέτει η NO WASTE GREECE για εσάς και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των πληροφοριών που συλλέγει η NO WASTE GREECE για εσάς, εάν συλλέγονται βάσει συγκατάθεσης ή επειδή η NO WASTE GREECE χρειάζεται τις πληροφορίες προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες που ζητάτε.

ii) Διόρθωση

 • Εάν η NO WASTE GREECE έχει πληροφορίες που σας αφορούν και οι οποίες πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς, έχετε το δικαίωμα στη διόρθωση των πληροφοριών σας. Ανατρέξτε στην καρτέλα «Ο λογαριασμός μου» και διορθώστε τα στοιχεία σας.

iii) Διαγραφή

 • Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των λογαριασμών τους ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας μήνυμα με αίτημα διαγραφής του λογαριασμού τους στο privacy@nowaste.gr. Εάν υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή του λογαριασμού σας στην NO WASTE GREECE, ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί εντός 24 ωρών. Μετά από 30 ημέρες, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί οριστικά. Με τη διαγραφή του λογαριασμού σας, θα καταργηθούν επίσης οριστικά η πίστωση, οι προσφορές ή οι επιβραβεύσεις που ενδεχομένως συνδέονται με τον λογαριασμό σας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως προβλέπεται βάσει νόμου και για έννομους επιχειρηματικούς σκοπούς που επιτρέπονται από τον νόμο.
 • Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Διατήρηση και διαγραφή πληροφοριών» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές διατήρησης και διαγραφής της NO WASTE GREECE.

iv) Ενστάσεις και καταγγελίες

 • Έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την NO WASTE GREECE, συμπεριλαμβανόμενης της επεξεργασίας για σκοπούς μάρκετινγκ με βάση την κατάρτιση προφίλ χρηστών ή/και για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η NO WASTE GREECE μπορεί να εξακολουθεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας, παρά την ένστασή σας, στον βαθμό που επιτρέπεται βάσει του GDPR.
 • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών πληροφοριών τους από την NO WASTE GREECE στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα εξής:

  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Κηφισίας 1-3
  Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
  Τηλ: (+30) 210 6475600
  E-mail: complaints@dpa.gr

 • Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες στην NO WASTE GREECE στο privacy@nowaste.gr.

2. Λόγοι επεξεργασίας

Ο GDPR απαιτεί από τις εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα χρηστών να προβαίνουν σε αυτήν την ενέργεια για συγκεκριμένους νομικούς λόγους. Όπως περιγράφεται παρακάτω, η NO WASTE GREECE επεξεργάζεται τις πληροφορίες των χρηστών, βάσει ενός ή περισσότερων λόγων που προσδιορίζονται από τον GDPR:

i) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε

Η NO WASTE GREECE υποχρεούται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες της. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες προφίλ χρήστη που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και τη διατήρηση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, της ενεργοποίησης της επικοινωνίας μαζί σας, της ενημέρωσης σχετικά με τις αγορές σας και τις πωλήσεις σας (ισχύει για τους πωλητές) τους λογαριασμούς σας και της δυνατότητας καταβολής πληρωμών.(ισχύει για τους πωλητές)
 • Πληροφορίες ελέγχου των στοιχείων τρίτων εταιρειών που απαιτούνται προκειμένου να μπορούν να πωλούν προϊόντα μέσω των Υπηρεσιών μας.
 • Πληροφορίες τοποθεσίας χρηστών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβολή των πλησιέστερων καταστημάτων και για την αντιστοίχιση των αγοραστών με προϊόντα που έχουν δηλώσει ότι τους ενδιαφέρουν και πωλούνται στα πλησιέστερα καταστήματα καθώς και για την εμφάνιση προτάσεων πλοήγησης προς τα καταστήματα.
 • Πληροφορίες συναλλαγών, οι οποίες είναι απαραίτητο να αναπαράγονται και να διατηρούνται σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE από μέρους σας.
 • Πληροφορίες χρήσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση, τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE.

Η συλλογή και η χρήση αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE.

ii) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της NO WASTE GREECE

Η NO WASTE GREECE συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών:

 • Για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας των χρηστών μας. Για παράδειγμα, διατηρούμε τις πληροφορίες αποκλεισμένων χρηστών ώστε να μην τους επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE.
 • Για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών μας.
 • Για την παροχή υποστήριξης πελατών.
 • Για τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης αντιστοίχισης προϊόντων και αγοραστών.
 • Για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα την ανάλυση των τάσεων χρήσης, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των υπηρεσιών μας.
 • Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό τάσεων και την προσαρμογή των μηνυμάτων μάρκετινγκ στις ανάγκες των χρηστών.
 • Για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης της NO WASTE GREECE.

iii) Συγκατάθεση

Η NO WASTE GREECE ενδέχεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας βάσει της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την παραπάνω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή μέσω της καρτέλας «Προσωπικά δεδομένα» στο λογαριασμό σας. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία ή δυνατότητα που απαιτεί τη συλλογή ή τη χρήση των πληροφοριών που συλλέξαμε ή χρησιμοποιήσαμε βάσει της συγκατάθεσής σας.

Η NO WASTE GREECE βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σε σχέση με συλλογές ή χρήσεις δεδομένων που απαιτούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας χρηστών, την ενεργοποίηση προαιρετικών υπηρεσιών ή δυνατοτήτων ή την επικοινωνία μαζί σας. Οι ακόλουθες μορφές δεδομένων συλλέγονται και χρησιμοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής σας.

 • Πληροφορίες τοποθεσίας (Πωλητές)
 • Εντοπισμός τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο (Αγοραστές)
 • Ειδοποιήσεις: Ενημερώσεις λογαριασμού και παραγγελιών (Πωλητές & Αγοραστές)
 • Ειδοποιήσεις: Νέα και προσφορές μας (Πωλητές & Αγοραστές)

Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Επιλογή και διαφάνεια» παρακάτω, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συλλογές και χρήσεις δεδομένων, τον τρόπο εξαίρεσης ή συμμετοχής σας σε αυτές και τις επιπτώσεις της εξαίρεσής σας σε ό,τι αφορά τη χρήση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE.

Η NO WASTE GREECE ενδέχεται επίσης να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για εσάς μέσω εθελοντικών ερευνών. Οι απαντήσεις σας σε τέτοιες έρευνες συλλέγονται βάσει της συγκατάθεσής σας και θα διαγράφονται όταν δεν εξυπηρετούν πλέον τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Οι παρακάτω πληροφορίες συλλέγονται από ή για λογαριασμό της NO WASTE GREECE.

1. Πληροφορίες που παρέχετε εσείς

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Προφίλ χρήστη: Συλλέγουμε πληροφορίες όταν δημιουργείτε ή ενημερώνετε τον λογαριασμό σας στο www.nowaste.gr. Αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας και τον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου.

Εάν είστε πωλητής τα στοιχεία που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση της έδρας σας, τη διεύθυνση των υποκαταστημάτων σας, τα τραπεζικά σας στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών στοιχείων επαλήθευσης πληρωμών), το Α.Φ.Μ. σας και τη Δ.Ο.Υ. σας.

Πληροφορίες ελέγχου ιστορικού: Εάν εγγραφείτε για χρήση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE ως πωλητής, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες ελέγχου ιστορικού. Αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τα προϊόντα σας και το ιστορικό των πωλήσεών σας.

Περιεχόμενο χρήστη: Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που υποβάλλετε όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών της NO WASTE GREECE.

2. Πληροφορίες που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Πληροφορίες τοποθεσίας

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις τοποθεσίας της συσκευής σας και με την άδειά σας, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για την ακριβή ή την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας, όπως αυτά προκύπτουν από δεδομένα όπως το GPS, τη διεύθυνση IP και το WiFi.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας χωρίς να επιτρέπετε στην NO WASTE GREECE να συλλέγει πληροφορίες τοποθεσίας που σας αφορούν. Αυτό ωστόσο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, εάν δεν επιτρέπετε στην NO WASTE GREECE να εντοπίσει την τοποθεσίας σας, θα πρέπει να καταχωρείτε εσείς τη διεύθυνση που βρίσκεστε έτσι ώστε να δείτε τα πλησιέστερα σε εσάς καταστήματα.

Στοιχεία συναλλαγών

Συλλέγουμε στοιχεία για τις συναλλαγές που σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι τα προϊόντα που αγοράσατε, τα στοιχεία της παραγγελίας σας, η ημερομηνία και η ώρα αγοράς καθώς και το ποσό πληρωμής.

Στοιχεία χρήσης

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας. Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως οι ημερομηνίες και ώρες πρόσβασης, οι σελίδες που προβλήθηκαν, οι δραστηριότητες του συστήματος, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, καθώς και η τοποθεσία ή η υπηρεσία τρίτου μέρους που χρησιμοποιούσατε προτού αλληλεπιδράσετε με τις δικές μας υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με τη χρήση cookies, μέσω των οποίων δημιουργούνται και τηρούνται μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί.

Στοιχεία συσκευής

Συλλέγουμε δεδομένα για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, όπως μοντέλα υλικού, διεύθυνση IP συσκευών, λειτουργικά συστήματα και εκδόσεις, λογισμικό, ονόματα και εκδόσεις αρχείων, μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί συσκευών, αναγνωριστικά διαφημίσεων, σειριακοί αριθμοί, στοιχεία κίνησης συσκευών και στοιχεία δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Δεδομένα επικοινωνίας

Η NO WASTE GREECE μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών (μεταξύ άλλων για την επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών), για λόγους ασφαλείας, για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και για σκοπούς ανάλυσης στοιχείων.

3. Δεδομένα από άλλες πηγές

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επιχειρηματικούς συνεργάτες της NO WASTE GREECE μέσω των οποίων δημιουργείτε ή χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στην NO WASTE GREECE. καθώς και ιστοτόπους που κάνουν χρήση των API της NO WASTE GREECE ή των API που χρησιμοποιεί η NO WASTE GREECE (όταν για παράδειγμα βλέπετε τη διαδρομή προς τα καταστήματα μέσω του Google Maps).

Η NO WASTE GREECE μπορεί να συνδυάζει τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις πηγές με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή της.

Τρόπος χρήσης δεδομένων

H NO WASTE GREECE χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει ενδεικτικά για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Παροχή υπηρεσιών και δυνατοτήτων

Η NO WASTE GREECE χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για την παροχή, την εξατομίκευση, την υποστήριξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Για τους σκοπούς αυτούς, οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τα εξής:

 • Δημιουργία και ενημέρωση του λογαριασμού σας.
 • Επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας ή της παράδοσης των προϊόντων.
 • Ενεργοποίηση δυνατοτήτων για την εξατομίκευση του λογαριασμού σας στην NO WASTE GREECE, όπως ο καθορισμός επιλεγμένων προϊόντων και πωλητών για τα οποία επιθυμείτε ενημέρωση μέσω της υπηρεσίας «Θέλω Ενημέρωση».
 • Εκτέλεση εσωτερικών λειτουργιών απαραίτητων για την παροχή των υπηρεσιών της, μεταξύ άλλων την επίλυση σφαλμάτων λογισμικού και λειτουργικών προβλημάτων, τη διενέργεια ανάλυσης δεδομένων, δοκιμών και έρευνας, καθώς και την παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων στη χρήση και τη δραστηριότητα.

2. Υποστήριξη πελατών

Η NO WASTE GREECE χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει, για να σας διευκολύνει κατά την επικοινωνία σας με τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, μεταξύ άλλων για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Παραπομπή των ερωτήσεών σας στον κατάλληλο εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών
 • Διερεύνηση και επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζετε
 • Καταγραφή και βελτίωση των απαντήσεων του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών

3. Έρευνα και ανάπτυξη

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για δοκιμές, έρευνα, ανάλυση και ανάπτυξη προϊόντων. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε και να ενισχύουμε την ασφάλεια και την προστασία των υπηρεσιών μας και να αναπτύσσουμε νέες δυνατότητες και προϊόντα.

4. Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Η NO WASTE GREECE χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει προκειμένου να καθιστά δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών της. Για παράδειγμα, ένας πωλητής μπορεί να τηλεφωνήσει στον αγοραστή για να επιβεβαιώσει την τοποθεσία και ώρα παράδοσης, ή ένας αγοραστής μπορεί να τηλεφωνήσει στον πωλητή για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία του.

5. Επικοινωνία από την NO WASTE GREECE

Η NO WASTE GREECE μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές, τις μελέτες, τις έρευνες, τα νέα, τις ενημερώσεις και τις εκδηλώσεις της.

Η NO WASTE GREECE μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να προωθεί και να επεξεργάζεται διαγωνισμούς και κληρώσεις, να απονέμει τυχόν σχετικά βραβεία και να σας προσφέρει σχετικές διαφημίσεις και περιεχόμενο για τις υπηρεσίες της και τις υπηρεσίες των επιχειρηματικών συνεργατών της. Μπορεί να λάβετε ορισμένες από αυτές τις επικοινωνίες, βάσει του προφίλ σας ως χρήστης του NO WASTE GREECE. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία αυτού του τύπου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ένσταση.

6. Νομικές διαδικασίες και απαιτήσεις

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για τη διερεύνηση ή τη διευθέτηση διεκδικήσεων ή διαφορών που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE εκ μέρους σας ή όπως επιβάλλεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κοινοποίηση και αποκάλυψη στοιχείων

Η NO WASTE GREECE μπορεί να κοινοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει:

1. Σε άλλους χρήστες

Για παράδειγμα, αν πραγματοποιείτε πωλήσεις προϊόντων, τα στοιχεία σας όπως: η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας, θα κοινοποιηθούν στον αγοραστή, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης.

2. Κατόπιν αιτήματος

Σε επιχειρηματικούς συνεργάτες της NO WASTE GREECE. Για παράδειγμα, εάν έχετε ζητήσει μια υπηρεσία μέσω συνεργασίας ή προωθητικής προσφοράς τρίτου, η NO WASTE GREECE μπορεί να κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε αυτούς τους τρίτους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, άλλες εφαρμογές ή ιστότοπους που ενσωματώνονται στα API μας, προμηθευτές προϊόντων ή τρίτους με API ή υπηρεσία που ενσωματώνουμε ή επιχειρηματικούς συνεργάτες με τους οποίους ενδεχομένως συνεργάζεται η NO WASTE GREECE για την παροχή μιας προσφοράς, ενός διαγωνισμού ή μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας.

3. Στο ευρύ κοινό, όταν υποβάλλετε περιεχόμενο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Χαιρόμαστε να ακούμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των χρηστών μας. Για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε με την NO WASTE GREECE μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, οι επικοινωνίες σας μπορεί να είναι ορατές στο κοινό.

4. Στους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της NO WASTE GREECE

Η NO WASTE GREECE μπορεί να παρέχει δεδομένα σε παρόχους, συμβούλους, συνεργάτες μάρκετινγκ, εταιρείες έρευνας και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της. Αυτοί μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

 • Συνεργάτες μάρκετινγκ και πάροχοι πλατφόρμας μάρκετινγκ.
 • Πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Συνεργάτες έρευνας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούν έρευνες, σε συνεργασία με την NO WASTE GREECE ή εκ μέρους της NO WASTE GREECE.
 • Πάροχοι που βοηθούν την NO WASTE GREECE να βελτιώσει την ασφάλεια και την προστασία των υπηρεσιών της.
 • Σύμβουλοι, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών.
 • Συνεργάτες χρηματοδότησης.
 • Συνεργαζόμενα καταστήματα.

5. Για νομικούς λόγους ή στην περίπτωση διαφωνίας

Η NO WASTE GREECE μπορεί να κοινοποιεί τα δεδομένα σας, εάν θεωρεί ότι αυτό απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμού, λειτουργικής συμφωνίας ή νομικής διαδικασίας.

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η κοινοποίηση των δεδομένων σας σε αξιωματικούς των αστυνομικών αρχών, στον βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης υπηρεσίας, των συμβάσεων χρήστη ή άλλων πολιτικών μας, για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της NO WASTE GREECE ή των δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας τρίτων ή στην περίπτωση διεκδίκησης ή διένεξης που αφορά τη χρήση των υπηρεσιών μας εκ μέρους σας.

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται επίσης η κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, συνένωση ή αναδιάρθρωση, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας από ή σε άλλη εταιρεία.

6. Με τη συγκατάθεσή σας

Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η NO WASTE GREECE μπορεί να κοινοποιεί τα δεδομένα σας κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη συγκατάθεσή σας.

Διατήρηση και διαγραφή πληροφοριών

Η NO WASTE GREECE χρειάζεται τις πληροφορίες προφίλ χρήστη για την παροχή των υπηρεσιών της και τις διατηρεί για όλο το διάστημα που διαθέτετε λογαριασμό στην NO WASTE GREECE.

Η NO WASTE GREECE διατηρεί συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες συναλλαγών, συσκευής και χρήσης, για τουλάχιστον 7 χρόνια, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές, φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις. Όταν οι παραπάνω πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE, την παροχή υποστήριξης πελατών, την ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών ή άλλους λειτουργικούς σκοπούς, η NO WASTE GREECE προβαίνει σε ενέργειες για την αποτροπή της πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες ή της χρήσης αυτών για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, εκτός του σκοπού της συμμόρφωσης με τις παραπάνω απαιτήσεις ή για λόγους ασφάλειας, προστασίας και αποτροπής και εντοπισμού απατών.

Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, μέσω της ενότητας «Προσωπικά δεδομένα» στο λογαριασμό σας και στέλνοντας το αίτημά σας στο privacy@nowaste.gr . Κατόπιν της λήψης ενός τέτοιου αιτήματος, η NO WASTE GREECE διαγράφει τις πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητο να διατηρούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η NO WASTE GREECE ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να διαγράψει τον λογαριασμό σας, όπως εάν υπάρχει υφιστάμενη πίστωση στον λογαριασμό σας ή διεκδίκηση ή διένεξη που δεν έχει επιλυθεί. Κατόπιν της επίλυσης του ζητήματος που δεν επιτρέπει τη διαγραφή, η NO WASTE GREECE θα διαγράφει τον λογαριασμό σας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η NO WASTE GREECE ενδέχεται επίσης να διατηρεί ορισμένες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται για την προστασία των νόμιμων επιχειρηματικών της συμφερόντων, όπως για την αποτροπή απάτης και την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών. Για παράδειγμα, εάν η NO WASTE GREECE κλείσει έναν λογαριασμό χρήστη για λόγους μη σωστής χρήσης των υπηρεσιών, μπορεί να διατηρεί ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω λογαριασμό προκειμένου να εμποδίσει αυτόν τον χρήστη να ανοίξει νέο λογαριασμό στο μέλλον.

Η NO WASTE GREECE παρέχει μέσα που σας επιτρέπουν να βλέπετε και να ελέγχετε τα δεδομένα που συλλέγει, μέσω των εξής τρόπων:

 • ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων εντός του λογαριασμού κάθε χρήστη
 • δυνατότητα εξαίρεσης από ενέργειες μάρκετινγκ
 • δυνατότητα αποδοχής εντοπισμού θέσης

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την NO WASTE GREECE να σας παράσχει επεξήγηση, αντίγραφα ή διορθώσεις των δεδομένων σας.

A. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το μενού «Προσωπικά δεδομένα» στο λογαριασμό χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ορίζουν ή να ενημερώνουν τις προτιμήσεις τους για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και τις προτιμήσεις τους για την λήψη ενημερώσεων σχετικά με τα νέα και τις προσφορές της NO WASTE GREECE.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για αυτές τις ρυθμίσεις καθώς και για τα αποτελέσματα από την απενεργοποίησή τους.

Στοιχεία τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο (Αγοραστές)

Η NO WASTE GREECE χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τοποθεσίας της συσκευής του αγοραστή, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών μας, όπως ο εντοπισμός καταστημάτων και προϊόντων, η πλοήγηση προς τα καταστήματα και η υποστήριξη πελατών.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, τη συλλογή των στοιχείων τοποθεσίας σας από την NO WASTE GREECE μέσω της επιλογής «Τοποθεσία» στη συσκευή σας. Εάν απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, θα επηρεαστεί η από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE. Για παράδειγμα, θα πρέπει να καταχωρείτε εσείς την ακριβή σας θέση, έτσι ώστε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με κοντινά καταστήματα και προϊόντα.

Ειδοποιήσεις: Ενημερώσεις λογαριασμού και αγορών

Η NO WASTE GREECE παρέχει στους χρήστες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό τους και τις αγορές που πραγματοποιούν. Αυτές οι ειδοποιήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών της NO WASTE GREECE και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Ειδοποιήσεις: Νέα και προσφορές

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αποστολή ειδοποιήσεων από την NO WASTE GREECE, σχετικά με τα νέα και τις προσφορές της NO WASTE GREECE. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποίησετε αυτές τις ειδοποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή από την καρτέλα «Προσωπικά δεδομένα» στο λογαριασμό του χρήστη.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Μπορείτε να ζητήσετε από την NO WASTE GREECE:

 • Λεπτομερή αιτιολογία για τα στοιχεία που έχει συλλέξει για εσάς και για το πώς χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία.
 • Αντίγραφο των στοιχείων που έχει συλλέξει για εσάς.
 • Διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων που διαθέτει για εσάς.

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχετικά αιτήματα επικοινωνώντας με την NO WASTE GREECE στο privacy@nowaste.gr.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email που είναι συσχετισμένα με τον λογαριασμό σας από το καρτέλα «Ο λογαριασμός μου». Μπορείτε επίσης να δείτε το ιστορικό των αγορών σας μέσω της NO WASTE GREECE.

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από τη λήψη προωθητικών E-mail και SMS από την NO WASTE GREECE. μέσω της καρτέλας «Προσωπικά δεδομένα». Λάβετε υπόψη ότι εάν εξαιρεθείτε από τη λήψη των σχετικών μηνυμάτων, ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε από εμάς μη διαφημιστικά μηνύματα, όπως ενημέρωση για την υπηρεσία «Θέλω Ενημέρωση» καθώς και πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας.

Τί είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας και προέρχονται από ιστoτόπους, εφαρμογές, διαδικτυακά μέσα και διαφημίσεις, που χρησιμοποιούνται για να θυμούνται το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, κατά τη διάρκεια και μεταξύ των επισκέψεων σε ιστοτόπους.

Τα cookies είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Η «τοπική αποθήκευση» αναφέρεται γενικά σε άλλα μέρη ενός προγράμματος περιήγησης ή μιας συσκευής όπου οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν από ιστοτόπους, διαφημίσεις ή τρίτους (όπως τοπικό αποθηκευτικό χώρο HTML5 και προσωρινή μνήμη προγράμματος περιήγησης).

Οι επιλογές σας

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εάν θα δέχεστε ή όχι τα cookies. Τα cookies αποτελούν σημαντικό μέρος του τρόπου που λειτουργούν οι Υπηρεσίες μας, οπότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν επιλέξετε να αρνηθείτε ή να καταργήσετε τα cookies, αυτό θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού έχουν ρυθμιστεί να δέχονται cookies από προεπιλογή. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να καταργεί ή να απορρίπτει τα cookies του προγράμματος περιήγησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραμμα περιήγησης, οι οποίες συνήθως βρίσκονται στο μενού «Βοήθεια» ή «Προτιμήσεις».

Η NO WASTE GREECE χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της, τη σωστή περιήγησή των χρηστών, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες του ιστοτόπου, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών της.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, τα cookies σύνδεσης και καλαθιού είναι απαραίτητα για τη σύνδεση και καταχώριση των αγορών του χρήστη στο καλάθι αγορών του και την ολοκλήρωση της αγοράς.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies αυτής της κατηγορίας αποσκοπούν στην συλλογή πληροφορίων που αφορούν την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπό μας με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, τα cookies που μας βοηθούν να εντοπίζουμε το γεωγραφικό ύψος και πλάτος των χρηστών μας με σκοπό να τους προβάλλουμε τα πλησιέστερα καταστήματα και προϊόντα καθώς και τα cookies που δημιουργούνται από τα Google Analytics και τα οποία μας προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας. Tα cookies αυτά διέπονται απο την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.

Cookies στόχευσης & διαφήμισης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας αποσκοπούν στην παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σχετικές με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας και μας βοηθάνε στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών.

Συγχρονισμός και σχετικότητα διαφημίσεων

Για να διευκολύνει τις πιο σχετικές διαφημίσεις, η NO WASTE GREECE συνεργάζεται με διάφορους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να προσφέρουμε παρόμοιες διαφημίσεις στους τελικούς χρήστες σε όλες τις συσκευές και τις εφαρμογές. Για παράδειγμα, εργαζόμαστε με τις υπηρεσίες διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σας παρέχουμε σχετικές διαφημίσεις βάσει της δραστηριότητάς σας στην NO WASTE GREECE μέσω των καναλιών μέσων.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τη χρήση cookies, στείλτε το μήνυμά σας, στο privacy@nowaste.gr.

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να ενημερώνεται περιστασιακά. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, θα λάβετε ειδοποίηση σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές μέσω του πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας ή με άλλους τρόπους, όπως μέσω e-mail. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η χρήση των υπηρεσιών μετά από τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης θεωρείται ως συναίνεση όσον αφορά τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής.

Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά με τις πρακτικές μας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

 

 

Είσοδος στο nowaste.gr

 

Σύνδεση με λογαριασμό nowaste.gr

Ξέχασες τον κωδικό σου;

Κάνε τώρα δωρεάν εγγραφή

Έχεις ήδη λογαριασμό;

Facebook Instagram

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Mάθετε περισσότερα    

Κάντε Like στο Facebook και ενημερωθείτε πρώτοι!