Όροι Χρήσης


Ενημερώσου για τους Όρους Χρήσης
που διέπουν την ιστοσελίδα μας!

 

 

* Οι όροι χρήσης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά την έναρξη λειτουργίας μας.

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») διέπουν την πρόσβαση ή τη χρήση από εσάς, έναν ιδιώτη, οποιωνδήποτε υπηρεσιών («Υπηρεσίες»), που διατίθενται από την επιχείρηση με την επωνυμία «NO WASTE TECHNOLOGIES Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «NO WASTE GREECE», με έδρα στην οδό Κιλικίας 4, Τ.Κ. 17124, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 801439995, Δ.Ο.Υ. Ά Καλλιθέας, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με Α.Μ. 329830 (εφεξής «NO WASTE GREECE»).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ Ή ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ.

Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, αποτελεί τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι καθιερώνουν μια συμβατική σχέση ανάμεσα σε εσάς και την NO WASTE GREECE. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν πρέπει να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν ρητώς των προηγούμενων συμφωνιών ή διευθετήσεων με σας. Η NO WASTE GREECE μπορεί να καταγγείλει αμέσως τους παρόντες Όρους ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που σχετίζονται με εσάς ή γενικά να παύσει να προσφέρει ή να αρνηθεί πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών, σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Μπορεί να ισχύουν Συμπληρωματικοί Όροι για ορισμένες Υπηρεσίες, όπως πολιτικές για μια συγκεκριμένη προώθηση και οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι θα γνωστοποιηθούν σε εσάς σε σχέση με τις ισχύουσες Υπηρεσίες. Οι Συμπληρωματικοί Όροι είναι πρόσθετοι στην παρούσα Σύμβαση και θεωρούνται μέρος των Όρων για τους σκοπούς των ισχυόντων Υπηρεσιών. Οι Συμπληρωματικοί Όροι θα υπερισχύουν των παρόντων Όρων σε περίπτωση αντίφασης όσον αφορά στις ισχύουσες Υπηρεσίες.

Η NO WASTE GREECE μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της κατά καιρούς. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση των εν λόγω ενημερωμένων Όρων της NO WASTE GREECE στον εν λόγω ιστότοπο ή των τροποποιημένων πολιτικών ή συμπληρωματικών όρων της ισχύουσας Υπηρεσίας. Η αδιάλειπτη πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, μετά την εν λόγω δημοσίευση, αποτελεί συγκατάθεση για τη δέσμευσή σας από τους Όρους, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Η συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών από εμάς σχετικά με τις Υπηρεσίες θα γίνεται όπως αναφέρεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της NO WASTE GREECE.

Οι Υπηρεσίες αποτελούν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες του ιστοτόπου www.nowaste.gr, να εντοπίσουν και να αγοράσουν προϊόντα που είναι κοντά - πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και πωλούνται από ανεξάρτητους Τρίτους Παρόχους («Καταστήματα»), οι οποίοι κατέχουν τα προϊόντα και τα κάνουν διαθέσιμα με σκοπό την άμεση πώλησή τους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ιστοτόπου www.nowaste.gr, είναι κυριότητας των εταιρειών που τα καταχωρούν και με την πώληση η κυριότητά τους μεταβιβάζεται απευθείας στον αγοραστή, χωρίς να μεταβιβαστεί ποτέ στην NO WASTE GREECE.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η NO WASTE GREECE ΔΕΝ ΠΩΛΕΙ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΥΧΟΝ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ.

Άδεια

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, η NO WASTE GREECE σας εκχωρεί μία άδεια χρήσης περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητέα και χωρίς δυνατότητα υπεργολαβικής εκχώρησης, για να: (i) προσπελάσετε και χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της και (ii) να προσπελάσετε και χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο και πληροφορίες που μπορεί να διατεθούν μέσω των Υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Η NO WASTE GREECE επιφυλάσσεται δια της παρούσας για όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς.

Περιορισμοί

Δεν επιτρέπονται τα εξής: (i) η αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, μετάδοση, αναπαραγωγή ροής, αναμετάδοση ή άλλης μορφής εκμετάλλευση των Υπηρεσιών εκτός όπως επιτρέπεται ρητά από την NO WASTE GREECE, (ii) η αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση των Υπηρεσιών, (iii) η σύνδεση αντιγραφή ή πλαισίωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, (iv) η πρόκληση εκτέλεσης ή η εκτέλεση οποιωνδήποτε προγραμμάτων ή δεσμών εντολών (scripts) με σκοπό την απόσπαση δεδομένων από οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή την ανάρμοστη επιβάρυνση ή παρεμπόδιση της λειτουργίας ή/και της λειτουργικότητας οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών ή (v) η προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων

Οι Υπηρεσίες μπορούν να διατεθούν ή να προσπελαστούν σε σχέση με τις υπηρεσίες τρίτων και με περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων) που η NO WASTE GREECE δεν ελέγχει. Αναγνωρίζετε ότι μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι χρήσης και διαφορετικές πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών και του περιεχομένου τρίτων. Η NO WASTE GREECE δεν εγκρίνει τις εν λόγω Υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων και σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει νομική ευθύνη για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες Τρίτων παρόχων.

Ιδιοκτησία

Οι Υπηρεσίες και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της NO WASTE GREECE. Ούτε οι παρόντες Όροι, ούτε η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, σας εκχωρούν ή αποδίδουν οποιαδήποτε δικαιώματα: (i) σε ή σχετικά με τις Υπηρεσίες, εκτός από την περιορισμένη άδεια που εκχωρήθηκε παραπάνω ή (ii) για χρήση ή αναφορά, με οποιονδήποτε τρόπο, της εταιρικής επωνυμίας, λογοτύπου, προϊόντων και ονομάτων υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλων ενδείξεων ιδιοκτησίας της NO WASTE GREECE.

Λογαριασμοί χρηστών

Για να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες πτυχές των Υπηρεσιών μας, πρέπει να εγγραφείτε και να διατηρείτε έναν ενεργό λογαριασμό Υπηρεσιών χρήστη (ο «Ο Λογαριασμός μου»). Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό.

Η εγγραφή του λογαριασμού απαιτεί από εσάς να υποβάλετε στην NO WASTE GREECE συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας, τη διεύθυνσή σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Συμφωνείτε να διατηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες στο Λογαριασμό σας. Εάν δεν τηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες Λογαριασμού, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών ή στην καταγγελία της παρούσας Σύμβασης από την NO WASTE GREECE. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να διατηρείτε την ασφάλεια και το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού σας σε κάθε στιγμή. Εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά και γραπτώς από την NO WASTE GREECE, μπορείτε να διαθέτετε μόνο έναν Λογαριασμό.

Χρεώσεις Υπηρεσιών

Η NO WASTE GREECE διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει, να αφαιρεί ή/και να αναθεωρεί χρεώσεις για οποιεσδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες της, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Η NO WASTE GREECE μπορεί κατά καιρούς να παρέχει σε ορισμένους χρήστες προσφορές και εκπτώσεις που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα διαφορετικά ποσά χρεώσεων για τα ίδια προϊόντα, που αγοράζονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω προσφορές και εκπτώσεις, εκτός εάν γίνονται επίσης διαθέσιμες σε σας, δεν θα επηρεάσουν τη χρήση των Υπηρεσιών ή τις Χρεώσεις που σας επιβαρύνουν.

Τιμές προϊόντων

Αναγνωρίζετε ότι μπορεί οι τιμές των προϊόντων να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή, καθώς αυτές ορίζονται από τα Καταστήματα, βάσει της εμπορικής τους πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση η τιμή αγοράς του κάθε προϊόντος είναι αυτή που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία προεπισκόπησης και πληρωμής της παραγγελίας.

Παραλαβή Προϊόντων - Κωδικοί πληρωμής

Κατανοείτε ότι για να μπορέσετε να παραλάβετε τα προϊόντα σας, θα πρέπει να υποδείξετε τους Κωδικούς Πληρωμής που εμφανίζονται στην καρτέλα «Οι Αγορές μου» στο ταμείο του Καταστήματος, από το οποίο πρέπει να παραλάβετε και τη νόμιμη απόδειξη πληρωμής των προϊόντων.

Οι κωδικοί πληρωμής είναι μοναδικοί και ο κάθε ένας αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν, με τη συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, που πωλείται στο συγκεκριμένο κατάστημα. Η παραλαβή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, μετά την επιβεβαίωση πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων από τα Καταστήματα πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα αγοράς των προϊόντων, βάσει ωραρίου του εκάστοτε Καταστήματος. Μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου παραλαβής, το προϊόν δεν θα είναι διαθέσιμο.

Τροποποίηση - Ακύρωση - Υπαναχώρηση

Αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, ακύρωση ή υπαναχώρηση από την παραγγελίας σας δεν είναι εφικτή από την πλευρά σας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, δεδομένης και της φύσης των προϊόντων.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις (Νόμος 2251/1994 - άρθρα 3ε έως 3ια), δεν ισχύει όσον αφορά την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

Ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε αλλοίωση σε κάποιο προϊόν, μπορείτε να το επιστρέψετε στο Κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε και να αιτηθείτε την αντικατάσταση του προϊόντος. Την ευθύνη για ελλαττωματικά προϊόντα και πληροφορίες σχετικά με αυτά, φέρει ο παραγωγός-προμηθευτής των προϊόντων.

Προϋποθέσεις και Συμπεριφορά του Χρήστη

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τον Λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να σας στέλνουν ενημερωτικά μηνύματα κειμένου (SMS) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Ε-mail), στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Μπορείτε να αρνηθείτε τη λήψη μηνυμάτων κειμένου (SMS) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Ε-mail) από την NO WASTE GREECE σε οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα e-mail στο privacy@nowaste.gr, υποδεικνύοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, μαζί με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που λαμβάνει τα μηνύματα. Αναγνωρίζετε ότι η άρνηση λήψης μηνυμάτων κειμένου (SMS) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Ε-mail) μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Κωδικοί προσφορών

Η NO WASTE GREECE μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να δημιουργεί κωδικούς προώθησης που μπορούν να εξαργυρωθούν για πιστώσεις στο Λογαριασμό ή άλλα χαρακτηριστικά ή παροχές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες ενός Τρίτου παρόχου, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων που καθορίζει η NO WASTE GREECE στη βάση ενός κωδικού προώθησης («Κώδικες Προσφορών»). Συμφωνείτε ότι οι Κωδικοί Προσφορών: (i) πρέπει να χρησιμοποιούνται για το προοριζόμενο κοινό και σκοπό και με νόμιμο τρόπο, (ii) δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να πωληθούν ή μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο ή να διατίθενται στο ευρύ κοινό (είτε δημοσιεύονται σε δημόσια ή σε άλλη μορφή), εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από την NO WASTE GREECE, (iii) μπορεί να απενεργοποιηθούν από την NO WASTE GREECE σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να φέρει ευθύνη η NO WASTE GREECE, (iv) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζει η NO WASTE GREECE για τους εν λόγω Κωδικούς Προσφορών, (v) δεν ισχύουν για μετρητά και (vi) ενδέχεται να λήξουν πριν από τη χρήση τους από εσάς. Η NO WASTE GREECE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να αφαιρέσει πιστώσεις ή άλλα χαρακτηριστικά ή παροχές που λαμβάνονται με τη χρήση των Κωδικών Προσφορών από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη σε περίπτωση που η NO WASTE GREECE προσδιορίζει ή πιστεύει ότι η χρήση ή η εξαργύρωση του Κωδικού Προσφοράς αποτελούσε λάθος, ήταν προϊόν απάτης, παράνομη ή κατά παράβαση των ισχυόντων όρων Κωδικών Προσφορών ή των παρόντων Όρων.

Πρόσβαση και συσκευές δικτύου

Είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων που είναι αναγκαία για τη χρήση των Υπηρεσιών. Μπορεί να ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας και μπορεί να χρεωθείτε ξεχωριστά εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες από μια συσκευή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και θα είστε υπεύθυνοι για τις εν λόγω χρεώσεις και τέλη. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και την αναβάθμιση/ενημέρωση συμβατού υλικού ή συσκευών απαραίτητων για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών και την τυχόν αναβάθμιση/ενημέρωσή τους. Η NO WASTE GREECE δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, θα λειτουργήσει σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο υλικό ή συσκευές. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που είναι εγγενείς με τη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ασφάλεια συναλλαγών

Κατανοείτε ότι για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αγορές, απαραίτητη είναι η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η πληρωμή σας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα είναι απολύτως ασφαλής καθώς πραγματοποιείται στο περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, με υπηρεσίες που σας παρέχουν τη δυνατότητα εύκολων και γρήγορων αγορών. Τα στοιχεία της κάρτας σας καταχωρούνται με ασφάλεια και μόλις εγκριθεί η πληρωμή, επιστέφετε στον ιστότοπό μας και οι κωδικοί πληρωμής των προϊόντων σας, είναι άμεσα διαθέσιμοι στον Λογαριασμό σας, στο πεδίο «Οι αγορές μου».

Μη διαθεσιμότητα προϊόντων

Κατανοείτε ότι η NO WASTE GREECE δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς αυτή ανανεώνεται από τα Καταστήματα. Σε περίπτωση που το Κατάστημα δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την παραγγελία σας, στο σύνολό της, λόγω μη διαθεσιμότητας αναρτημένου προϊόντος και δεν επιθυμείτε την αγορά κάποιου άλλου κοντολήξιμου προϊόντος από το συγκεκριμένο κατάστημα, τα χρήματα σας για το συγκεκριμένο προϊόν επιστρέφονται. Η επιστροφή πραγματοποιείται από την NO WASTE GREECE, η οποία φέρει και την ευθύνη για την επιστροφή των χρημάτων στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνεστε με τραπεζικά έξοδα. Συμφωνείτε ότι δεν έχετε καμία περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης λόγω μη διαθεσιμότητας από την NO WASTE GREECE αλλά και από το Κατάστημα. Για την επιστροφή των χρημάτων πρέπει να αποστείλετε e-mail από το e-mail εγγραφής σας, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, στο sales@nowaste.gr στο οποίο θα αιτήστε την επιστροφή των χρημάτων σας λόγω μη διαθεσιμότητας και θα αναγράφετε το προϊόν, τον «Κωδικό παραγγελίας» και τον «Κωδικό πληρωμής» που αφορά το συγκεκριμένο προϊόν.

Αποποίηση

Η NO WASTE GREECE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η NO WASTE GREECE ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ . Η NO WASTE GREECE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Περιορισμός ευθύνης

Η NO WASTE GREECE δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του ιστοτόπου www.nowaste.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του.

Αναγνωρίζετε ότι η NO WASTE GREECE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από τη μη εκτέλεση της παραγγελίας στο σύνολό της ή μέρος αυτής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεχτείτε τη διαμόρφωση της παραγγελίας σας βάσει της διαθεσιμότητας του Καταστήματος.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ NO WASTE GREECE ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η NO WASTE GREECE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε και θα διατηρήσετε αζημίωτη την NO WASTE GREECE και τους υπαλλήλους της από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, δαπανών, ζημιών, απωλειών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) τη χρήση των Υπηρεσιών ή (ii) τη χρήση του περιεχομένου της NO WASTE GREECE από εσάς ή (iii) την παράβαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των Καταστημάτων.

Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από τους παραπάνω όρους, διέπεται από τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τυχόν ειδικότερων νομοθετημάτων.

Αποδέχεστε ότι για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την χρήση των Υπηρεσιών μας καθώς και για κάθε αξίωση της NO WASTE GREECE κατά μέλους ή μη μέλους, αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια Αθηνών δικάζοντα και εφαρμόζοντα κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους Όρους αποδέχεστε ρητή παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας, υπέρ αρμοδιότητας των Δικαστηρίων των Αθηνών. Η NO WASTE GREECE ενάγει και ενάγεται πάντοτε κατ’ αποκλειστικότητα στα Δικαστήρια Αθηνών.

Κοινοποίηση

Η NO WASTE GREECE μπορεί να παρέχει κοινοποίηση μέσω γενικής ανακοίνωσης σχετικά με τις Υπηρεσίες, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση E-mail σας που βρίσκεται στο Λογαριασμό σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την NO WASTE GREECE με γραπτή επικοινωνία στη διεύθυνση: Κιλικίας 4, 17124, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Αττική.

Γενικά

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε τους παρόντες Όρους, πλήρως ή μερικώς, χωρίς εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της NO WASTE GREECE. Δεν υφίσταται καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση εργασιακής απασχόλησης ή οργανισμού μεταξύ εσάς, της NO WASTE GREECE ή οποιουδήποτε Καταστήματος ως αποτέλεσμα της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την NO WASTE GREECE ή της χρήσης των Υπηρεσιών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, πλήρως ή μερικώς, σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο, η εν λόγω διάταξη ή μέρος αυτής θα θεωρηθεί, στον εν λόγω βαθμό, ότι δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων, ωστόσο, η νομιμότητα, εγκυρότητα και ισχύς των άλλων διατάξεων στους παρόντες Όρους δεν θα επηρεαστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Συμβαλλόμενοι θα αντικαταστήσουν την παράνομη, μη έγκυρη ή μη εκτελεστή (ή μέρος αυτής) διάταξη με μία (ή μέρος αυτής) διάταξη που θα είναι νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή και που θα έχει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, παρόμοιο αποτέλεσμα με την παράνομη, μη έγκυρη ή μη εκτελεστή (ή μέρος αυτής) διάταξη, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων Όρων. Οι παρόντες Όροι αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση και κατανόηση των μερών σχετικά με το αντικείμενό της και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή υφιστάμενες συμφωνίες ή δεσμεύσεις που αφορούν στο εν λόγω θέμα.

Περιβαλλοντικό τέλος

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο 4496/2017 που εισήγαγε την Οδηγία 2015/720ΕΕ, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο παραπάνω νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,07€ συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 0,0868€ ανά σακούλα. Λόγω της ελάχιστης υποδιαίρεσης του ευρώ (0,01€) η συνολική χρέωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,09€ ανά σακούλα.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τους Όρους και τις Υπηρεσίες μας μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@nowaste.gr.

 

 

 

 

Είσοδος στο nowaste.gr

 

Σύνδεση με λογαριασμό nowaste.gr

Ξέχασες τον κωδικό σου;

Κάνε τώρα δωρεάν εγγραφή

Έχεις ήδη λογαριασμό;

Facebook Instagram

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Mάθετε περισσότερα    

Κάντε Like στο Facebook και ενημερωθείτε πρώτοι!